page_banner

Văn hóa doanh nghiệp và chiến lược của Honhai đã được cập nhật gần đây

Văn hóa doanh nghiệp và chiến lược mới của Honhai technology LTD được công bố, bổ sung thêm tầm nhìn và sứ mệnh mới nhất của công ty.

Bởi vì môi trường kinh doanh toàn cầu luôn thay đổi, văn hóa công ty và chiến lược của Honhai luôn được điều chỉnh theo thời gian để đối phó với những thách thức kinh doanh không quen thuộc, thích ứng với điều kiện thị trường mới và bảo vệ lợi ích của các khách hàng khác nhau.Trong những năm gần đây, Honhai đang trong giai đoạn phát triển trưởng thành tại thị trường nước ngoài.Vì vậy, để duy trì đà phát triển và tìm kiếm những thành tựu xa hơn, việc đưa những ý tưởng nội bộ mới vào công ty là điều cần thiết, đó là lý do tại sao Honhai làm rõ hơn tầm nhìn và sứ mệnh của công ty, đồng thời cập nhật chiến lược và văn hóa doanh nghiệp.

Chiến lược mới của Honhai cuối cùng đã được xác nhận là “Được tạo ra tại Trung Quốc”, tập trung vào việc sử dụng bền vững các sản phẩm, thực tế được trình bày là chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp, tuy nhiên, quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý hoạt động kinh doanh phát triển bền vững và bảo vệ môi trường doanh nghiệp, không chỉ đáp ứng xu thế phát triển của xã hội mà còn đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội của công ty.Theo phiên bản mới của văn hóa doanh nghiệp, sự hiểu biết và sứ mệnh mới đã được nghiên cứu.

Cụ thể, tầm nhìn mới nhất của Honhai là trở thành một công ty đáng tin cậy và năng động dẫn đầu quá trình chuyển đổi theo hướng chuỗi giá trị bền vững, trong đó nhấn mạnh mục tiêu của Honhai là tìm kiếm sự phát triển cân bằng ở thị trường nước ngoài.Và sứ mệnh tiếp theo trước hết là thực hiện mọi cam kết và tiếp tục tạo ra giá trị tối đa cho khách hàng.Thứ hai, tìm kiếm nguồn sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và thay đổi nhận thức “sản xuất tại Trung Quốc” thành “sản xuất tại Trung Quốc”.Cuối cùng, tích hợp các hoạt động kinh doanh với các hoạt động bền vững và phấn đấu hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho thiên nhiên và nhân loại.Theo Honhai, các sứ mệnh bao gồm ba khía cạnh: Honhai, khách hàng của Honhai và xã hội, cụ thể hóa quá trình hành động thực tế theo từng quy mô.

Dưới sự lãnh đạo của chiến lược và văn hóa doanh nghiệp mới, Honhai đã nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của các công ty và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường toàn cầu.


Thời gian đăng bài: Jul-11-2022